Klubové poplatky:
členský příspěvek
300,- Kč
zápisné do klubu
50,- Kč
poplatek za bonitaci
300,- Kč

 

Na klubové poplatky používejte složenky s těmito symboly:
specifický symbol: členský příspěvek 101
brožury 102
poplatek za bonitaci 103
variabilní symbol:své identifikační číslo (uvedeno na členském průkazu)