Postup při krytí a zápisu vrhu

Majitel feny:

 1. Požádá poradce chovu o vystavení krycího listu (KL) - písemně nebo e-mailem v dostatečném termínu před zamýšleným krytím (nejlépe 1 – 2 měsíce předem).
  V žádosti je nutno uvést:
  Je dobré zaslat fotokopii PP feny, kde je vše uvedeno.
  Krycí list platí 1 rok od vystavení, po skončení platnosti (při neuskutečněném krytí) je nutno jej vrátit poradci chovu.

 2. Nejpozději do 7 dnů od narození štěňat zašle originál KL poradci chovu.
  Poradce chovu na základě tohoto KL zašle majiteli feny Přihlášku k zápisu štěňat spolu s Identifikačním listem a Seznamem nabyvatelů štěňat.
  Nezabřeznutí feny hlásí majitel feny poradci chovu do 75ti dnů po krytí.

 3. Kompletně čitelně vyplněnou Přihlášku k zápisu štěňat a originál i kopii Identifikačního listu (vyplněno záhlaví a jména štěňat) zašle majitel feny zpět na adresu poradce chovu. Přihlášku k zápisu vrhu je nutno zaslat poradci chovu nejpozději do 21 dnů od data vrhu. V případě, že se jedná u feny o první vrh, je nutno přiložit také originál PP feny k přeregistraci. Poradce chovu potvrdí na přihlášce členství chovatele v klubu a zašle ČMKU k přidělení tetovacích čísel - ČMKU potřebuje na vyřízení 14 dnů.
  V žádném případě není přípustné přihlášky osobně předávat na ČMKU.

 4. ČMKU zašle přidělená tetovací čísla na adresu chovatele, který štěňata ve věku nejméně 6ti týdnů nechá veterinárním lékařem natetovat nebo načipovat. Veterinární lékař zároveň provede kontrolu vrhu a výsledek zapíše do Identifikačního listu.
  Po natetování (čipování) zašle chovatel originál Identifikačního listu přímo na adresu Plemenné knihy. Tento list tvoří podklad pro vystavení Průkazu původu.
  ČMKU zašle vystavené PP na adresu chovatele (dobírka).

 5. Originál Seznamu nabyvatelů štěňat je nutno zaslat po prodeji štěňat poradci chovu k archivaci.

 

Majitel psa

zašle do 2 dnů po uskutečněném krytí jednu vyplněnou kopii KL (označeno v dolní části) poradci chovu.

 

Adresa poradce chovu:
Lenka Knyblová, Škrobálkova 8, 718 00 Ostrava, knyblovi@seznam.cz

Adresa Plemenné knihy:
ČMKU – Plemenná kniha č.1, p. Hurábová, Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy