Speciální výstava při Evropské výstavě - 25.10.2014 - Olomouc

SHELTIE CLUB CZ

ve spolupráci s Klubem chovatelů collií a sheltií
a Moravskoslezkým klubem chovatelů collií a sheltií

 

Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy. Ke každé přihlášce je třeba doložit oboustrannou fotokopii průkazu původu, jinak nebude přihláška přijata.
Pokud k přihlášce nebude připojen doklad o tom, že pes splňuje podmínky pro třídu pracovní nebo vítězů, bude zařazen do třídy otevřené.

Propozice Přihláška
Propozice - eng Přihláška - eng