Iris

Řád pro udělování titulu
Klubový šampion Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií