Iris

Poplatky

Klubové poplatky:
členský příspěvek 300,- Kč  
zápisné do klubu 50,- Kč  
poplatek za bonitaci 500,- Kč  
poplatek za kontrolu vrhu 200,- Kč  
vystavení čtyřgeneračního průkazu původu 200,- Kč (+ poštovné)
vystavení výstavní přílohy 50,- Kč (+ poštovné)
přeregistrace, založení karty chov. jedince 250,- Kč (+ poštovné)
zápis importovaného jedince 300,- Kč (+ poštovné)
registrace zahraničního psa při prvním krytí 200,- Kč (+ poštovné)
vystavení duplikátu PP 300,- Kč (+ poštovné)
kniha krytí, kniha odchovů 20,- Kč  
 
Ceny pro nečleny jsou dvojnásobné!
 
Na klubové poplatky používejte složenky s těmito symboly:
specifický symbol: členský příspěvek 101
brožury 102
poplatek za bonitaci 103
variabilní symbol: své identifikační číslo (uvedeno na členském průkazu)