Iris

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

 

SECRETARIAT GENERAL : 14, rue Leopold II, 6530 THUIN (Belgique)

FCI STANDARD č. 88 / 3.6.2009 /GB

 

Šeltie - Sheltie - Shetland sheepdog

Země původu: Velká Británie.

Datum publikace původního standardu: 26.3.2009.

Použití: Společenský a ovčácký pes.

Zařazení podle FCI:

Ostražitý, energický, nebojácný a pohotový.

Celkový vzhled: Malý, dlouhosrstý pracovní pes velké krásy, bez známek těžkopádnosti a hrubosti, pohyb pružný a půvabný. Obrys těla symetrický, žádná část nepřevažuje vzhledem k celku. Bohatá srst, límec a náprsenka a souměrná hlava s líbezným výrazem se spojují v ideální obraz.

Charakteristika: Ostražitý, mírný, inteligentní, silný a temperamentní.

Povaha / temperament: Živý, mírný, inteligentní, horlivý a činorodý. Příchylný a reagující na svého pána, rezervovaný vůči cizím, nikdy nervózní.

Hlava a lebka: Čistá a elegantní bez přehnanosti; při pohledu shora i ze strany dlouhá, tupě klínovitá, zužující se od uší k nosu. Šířka a hloubka lebky odpovídá její délce a délce čenichové partie. Celek musí být posuzován vzhledem k velikosti psa.

Krk: Svalnatý, dobře klenutý, dostatečné délky, umožňující hrdé nesení hlavy.

Trup: Poněkud delší od kohoutku k hrbolu sedací kosti, než je výška v kohoutku.

Ocas: Nízko nasazený; zužující se obratle dosahují přinejmenším k hleznům; bohatě osrstěný, lehce nahoru prohnutý. Při vzrušení může být nesen výše, ale nikdy nad úroveň hřbetu. Nikdy nesmí být zalomený.

Končetiny:

Tlapky: Oválné, s dobře vyplněnými polštářky, prsty klenuté a uzavřené.

Chůze, pohyb: Pružný, plynulý a půvabný, vycházející z pánevních končetin, pokrývající maximální množství prostoru s minimální námahou. Mimochod, pletení, kymácení nebo toporný, chůdovitý a akcentovaný pohyb je vysoce nežádoucí.

Srst:

Velikost:

Vady: Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni a jeho účinku na zdraví a prospěch psa.

Všichni jedinci vykazující fyzickou vadu nebo poruchu chování budou vyloučeni z posuzování.

Poznámka: Psi musí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata zcela sestouplá v šourku.