Iris
Moravskoslezský klub chovatelů collií a sheltií, z.s.

Soutěž o TOP sportovního psa roku

TOP sportovní pes roku je hodnocením sportovních výkonů jednotlivých zástupců plemen, sdružených v MSKCHCS, tj. kolie dlouhosrstá, kolie krátkosrstá a šeltie. Hodnotí se sportovní výsledky v kategoriích Agility, Všestranný výcvik, Obedience, Pasení, Nosework a DogDancing. K účasti psa v soutěži je zapotřebí jeho přihlášení pomocí vyplněné příslušné tabulky, která se odesílá e-mailem garantovi soutěže. V tabulce budou uvedeny výsledky dosažené v datu od 1.1. do 31.12. hodnoceného roku. Přihlášky lze podávat do 31.1. následujícího roku. S vyplněnou tabulkou je třeba zaslat naskenované doklady o absolvovaných závodech/zkouškách a naskenovaný rodokmen (obě strany).

Pravidla účasti v soutěži Sportovní pes roku

Bodování

Bodování je podrobně rozepsáno u každé kategorie zvlášť. Ve všech kategoriích je podpořena účast na mistrovských soutěžích přičtením bonusových bodů následujícím způsobem:

Agility

Do soutěže je psovi započítáno deset nejlepších výsledků z oficiálních zkoušek agility A1, A2, A3, jumpingu J1, J2, J3 a z otevřených běhů (Agility, Jumping) za hodnocený rok. Umístění se dokládá výsledkovou listinou, zápisem ve VP. Z doložených dokladů musí být jasná identifikace psa, počet trestných bodů, pořadí, počet startujících, datum, místo závodu/zkoušky a rozhodčí. Výpočet bodů se provádí následujícím způsobem:

V každé zkoušce/závodu je psovi přiřazeno 30 bodů jako základ. Od základu jsou odečteny trestné body ze zkoušky/závodu. Dále se připočtou 2 body za každého poraženého soupeře a připočtou se případné body za start ve vyšší kategorii (kategorie A2, J2 - 10 bodů, kategorie A3, J3 - 20 bodů, otevřený běh - 10 bodů). Pokud se pes umístil v celkovém pořadí zkoušky/závodu na 1. až 3. místě, jsou mu ještě připočteny body za umístění (1.místo 15 bodů, 2.místo 10 bodů, 3.místo 5 bodů).

Všestranný výcvik

Do soutěže jsou psovi započítány výsledky závodů a zkoušek pořádaných podle zkušebních řádů NZŘ, MZŘ, TART, KJ ČR. Dokládá se potvrzením o vykonané zkoušce, protokolem o provedení zkoušky, výsledkovou listinou ze závodů. Z doložených dokladů musí být jasná identifikace psa, pořadí, počet startujících, počet dosažených bodů, datum, místo zkoušky/závodu a rozhodčí. Výpočet bodů se provádí následujícím způsobem:

K počtu bodů dosažených ve zkoušce/závodu jsou přičteny body dle stupně obtížnosti zkoušky. Ke zkoušce základní úrovně se body nepřičítají, za každý další následující stupeň zkoušky se přičítá 10 bodů. V případě závodu je připočteno za každý poražený tým 2 body, navíc jsou připočteny body za umístění (1. místo 15 bodů, 2. místo 10 bodů a 3. místo 5 bodů). U zkoušek pořádaných dle NZŘ/MZŘ se přičítá 40 bodů z důvodu dorovnání bodového hodnocení vůči zkouškám pořádaným dle ostatních zkušebních řádů. Ke zkoušce podle MZŘ se připočítá ještě 20 bodů.

Obedience

Do soutěže jsou psovi započítány výsledky závodů a zkoušek, pořádaných dle národního zkušebního řádu nebo dle mezinárodního zkušebního řádu OB FCI. Dokládá se výsledkovou listinou, protokolem o zkoušce, zápisem ve VP. Z doložených dokladů musí být jasná identifikace psa, počet dosažených bodů, pořadí, počet startujících, datum, místo závodu/zkoušky a rozhodčí. Výpočet bodů se provádí následujícím způsobem:

K počtu bodů dosažených ve zkoušce/závodu jsou přičteny body dle stupně obtížnosti zkoušky. Ke zkoušce základní úrovně se body nepřičítají, za každý další následující stupeň zkoušky se přičítá 10 bodů. V případě závodu je připočteno za každý poražený tým 2 body, navíc jsou připočteny body za umístění (1. místo 15 bodů, 2. místo 10 bodů a 3. místo 5 bodů).

Pasení

Do soutěže jsou psovi započítány veškeré zkoušky a závody, ve kterých splnil podmínky pro získání zkoušky (tzn. splnil zkoušku/závod na minimálně 70%), pořádané podle zkušebních řádů KJ Brno. Dokládá se výsledkovou listinou, protokolem o zkoušce, zápisem ve VP. Z doložených dokladů musí být jasná identifikace psa, počet dosažených bodů, pořadí, počet startujících, datum, místo závodu/zkoušky a rozhodčí. Výpočet bodů se provádí následujícím způsobem:

K počtu bodů dosažených ve zkoušce/závodu jsou přičteny body dle stupně obtížnosti zkoušky. Za zkoušku HWT-TS se přičítá 10 bodů, za každý další následující stupeň zkoušky se přičítá 10 bodů. V případě závodu je připočteno za každý poražený tým 2 body, navíc jsou připočteny body za umístění (1. místo 15 bodů, 2. místo 10 bodů a 3. místo 5 bodů). Za složený test přirozených vloh NHAT s hodnocením výborně je započteno 20 bodů, za zkoušku NHAT složenou s hodnocením dobře je započteno 15 bodů.

Nosework

Do soutěže jsou psovi započítány výsledky všech zkoušek pořádaných dle zkušebních řádů Nosework CZ z.s., Czech Nosework club z.s. a Czech Nosework K+R+P. Dokládá se výsledkovou listinou, zápisem ve výkonnostní knížce. Z doložených dokladů musí být jasná identifikace psa, datum, místo zkoušky a rozhodčí. Výpočet bodů se provádí následujícím způsobem:

Za vstupní test způsobylosti "VTZ" je započítáno 10 bodů. Za složenou základní zkoušku "NW-Z" nebo "NW-B" je započítáno 20 bodů. Za zkoušku "NW-1" je započítáno 30 bodů. S každým dalším vyšším stupněm složené zkoušky se připočet navyšuje o 10 bodů.
V případě závodu je připočteno za každý poražený tým 2 body, navíc jsou připočteny body za umístění (1. místo 15 bodů, 2. místo 10 bodů a 3. místo 5 bodů).

Dogdancing

Do soutěže je psovi započítáno pět nejlepších výsledků zkoušek a soutěží pořádaných dle řádu DDCCZ za hodnocený rok. Dokládá se zápisem ve VP, výsledkovou listinou, protokolem o zkoušce. Z doložených dokladů musí být jasná identifikace psa, počet dosažených bodů, pořadí, počet startujících, datum, místo závodu/soutěže a rozhodčí. Výpočet bodů se provádí následujícím způsobem:

K počtu bodů dosažených ve zkoušce/soutěži jsou přičteny body dle stupně obtížnosti zkoušky. Ke zkoušce 1. úrovně se body nepřičítají, za každý další následující stupeň zkoušky se přičítá 10 bodů. V případě soutěže je připočteno za každý poražený tým 2 body, navíc jsou připočteny body za umístění (1. místo 15 bodů, 2. místo 10 bodů a 3. místo 5 bodů). Dále se přičítá 15 bodů za zkoušku/soutěž v kategorii Advancet.