Iris
Moravskoslezský klub chovatelů collií a sheltií, z.s.

Řád pro udělování titulu
Klubový šampion veteránů Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií, z.s.

 

  • titul Klubový šampion veteránů se uděluje psům a fenám s PP, kteří jsou zapsáni v plemenné knize ČMKU a jejich majitel (spolumajitelé) je členem MSKCHCS v době získávání i přiznání titulu
  • titul Klubový šampion veteránů se udělí jedinci, který získá 3x V1 ve třídě veteránů na výstavách pořádaných MSKCHCS, tj. Klubové výstavy a Speciální výstavy
  • splnění podmínek je třeba doložit kopiemi výstavních posudků elektronicky na adresu morava-klub@seznam.cz
  • klub stvrzuje přiznání titulu předáním diplomu, na jehož základě lze titul zapisovat do PP
  • jedinci, kteří získají titul Klubový šampion veteránů budou vyhlašováni na členských schůzích, uvedeni v Ročence a na webových stránkách
  • titul Klubový šampion veteránů MSKCHCS může být udělován od výstavní sezóny 2023
  • tento Řád nabývá platnosti 1.1.2023