Iris
Šampion práce

Řád pro udělování titulu „ŠAMPIÓN PRÁCE ČR"
2. vydání

  1. CACT - čekatelství šampionátu práce (výkonu) se uděluje nejlepšímu jedinci plemene na mezinárodních, republikových, národních nebo speciálních (klubových) soutěžích a zkouškách z výkonu (dále jen soutěžích), konaných v České republice, na kterých jsou discipliny schválené pro udělování tohoto čekatelství a zařazených na základě požadavků členů ČMKU do plánu vrcholných výcvikových akcí na příslušný rok. Pro FCI sk.X na dostihu /coursingu vypsaném jako bodovací dostih se zadáváním tohoto čekatelství v Národním dostihovém kalendáři schváleném P ČMKU
  2. CACT se může udělit nejlepšímu psovi nebo feně, kteří se v soutěži, pokud není propozicemi uvedeno jinak, umístili na 1. místě v I. ceně (v každém plemeni) nebo splnili předepsaný bodový limit. Druhý pes nebo fena v pořadí v I. ceně nebo se splněným bodovým limitem může obdržet Res. CACT.
  3. CACT a Res. CACT se může udělit i psovi nebo feně, kteří již titul Šampión práce mají.
  4. Navrhnout psa nebo fenu na CACT a Res. CACT může jen sbor rozhodčích, delegovaných na příslušnou soutěž.
  5. CACT a Res. CACT není nárokové - čekatelství a uděluje se jen za mimořádně kvalitní výkony předváděné v průběhu celé soutěže.

Udělení titulu Šampión práce (výkonu) je podmíněno:

  1. trojím získáním CACT ČR nejméně ve dvou výcvikových sezónách (výcviková sezóna = kalendářní rok), z toho minimálně jednou na mezinárodní, národní nebo republikové soutěži. Pro FCI sk. X trojím získáním CACT na dostihu /coursingu vypsaném jako bodovací dostih se zadáváním tohoto čekatelství v Národním dostihovém kalendáři schváleném P ČMKU
  2. získání CACT a Res. CACT potvrdí rozhodčí vystavením osvědčení a zapsáním do průkazu původu psa, po získání potřebného počtu CACT zašle majitel psa nebo feny osvědčení o získání CACT a průkaz původu psa (zahraniční majitel fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá potřebný doklad a diplom a vydání zaznamená do jím vedené evidence.
  3. Pokud získá v soutěži CACT ČR jedinec, který už má potvrzený titul Šampión práce ČR, platí reserve CACT jako CACT. Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s Res. CACT na sekretariátu ČMKU.

O případném zpřísnění podmínek pro přiznání titulu (typ zkoušek, počet CACT) rozhoduje na základě návrhu chovatelského klubu P ČMKU.

Použití Res. CACT je obdobné jako použití Res. CAC - viz Řád pro udělování titulu „Český šampión“.

Schváleno P ČMKU dne 14.11.2019 s platností od 1.1.2020