Iris

Řád pro udělování titulu "ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION"
2. vydání

Podmínky pro psy a feny:

  1. zisk 3x ocenění VÝBORNÝ 1 ve třídě veteránů, z toho minimálne 1 x na MVP
  2. ocenění minimálně od 2 rozhodčích
  3. započítávají se všechny výstavy konané v ČR pod patronací ČMKU, tedy výstavy národní, mezinárodní, klubové, speciální, krajské a oblastní.
  4. ocenění rozhodčí zaznamená ve výstavním posudku nebo pořadatel výstavy v jiné formě dokladu o výsledcích výstavy

  5. Titul ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION uděluje ČMKU na základě výstavních posudků nebo jiné formy dokladů o výsledcích výstav předložených majitelem psa/feny. kde byla čekatelství udělena, průkazu původu psa/feny (u zahraničních majitelů fotokopii průkazu původu psa/feny) a žádosti majitele psa. Sekretariát ČMKU zaznamená titul do PP, vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.

Schváleno P ČMKU dne 14.11.2019 s platností od 1.1.2020